Forside » Tjenester » Brøyting

Brøyting og strøing i Trondheim og omegn

Din Vaktmester tar seg av alt av vintervedlikehold som å måke snø og strø salt eller grus på eiendommen, i tillegg til siktrydding, etterrydding, bortkjøring av snø, fjerning av istapper og snø fra tak, og åpning av tette veisluk.

Våre tjenester innen brøyting og vintervedlikehold

Din Vaktmester tar seg av brøyting, strøing og annet vintervedlikehold for både huseiere, bedrifter, gårdeiere og private borettslag og sameier. Vår maskinpark dekker de fleste behov, og vi kan brøyte både store veier og trange oppkjørsler og gangstier. I tillegg til maskinell brøyting, tilbyr vi fresing, snømåking for hånd, etterrydding og bortkjøring av snø. Dermed kan du holde gårdsplasser, fortau og parkeringsplasser ryddet for snø og is, og være trygg på at trapper, gangstier og fortau er godt strødd og trygge å ferdes på.

Eksempler på områder hvor vi kan ta ansvar for brøyting og snømåking:

 • Veier og gater
 • Oppkjørsler
 • Gangstier og turveier
 • Fortau
 • Trapper
 • Sykkelveier
 • Parkeringsplasser

Brøyting og ansvar

Hver vinter skaper uforutsett snøfall og hålke kaos på veier, gangstier og parkeringsplasser. Som huseier og gårdeier mot offentlig sted er det nedfelt i Politivedtekt for Trondheim kommune § 4-4 at man plikter å rydde fortau og gang- og sykkelvei for snø, samt strø når det er glatt. Med fast avtale kan du trygt overlate til oss å følge med på vær, is og snøfall for deg – og sørge for brøyting og strøing når det trengs.

Trondheim kommune nevner selv på sine nettsider at snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage ikke må flyttes ut på offentlig sted eller i kjørebanen. Man må også være forberedt på at man nå og da kan oppleve at kommunen freser snø inn på privat eiendom. Derfor er det lurt med en egen avtale om bortkjøring av snø om man ikke har egnede steder på tomten hvor snøen kan samles opp.

Snømåking pris

Pris for brøyting og strøing avhenger av områdets størrelse, hvilke maskiner vi må ta i bruk, samt hvilke tilleggstjenester man ønsker. Ta kontakt, så avtaler vi en gratis befaring slik at du får et tilbud som dekker dine behov.

Få tilbud på brøyting

Hvorfor velge Din Vaktmester?

Din Vaktmester har lang erfaring og solid fagkompetanse. Vi håndterer både faste avtaler og enkeltoppdrag, og setter gjerne opp en fast vedlikeholdsavtale.

Vi tilbyr:

 • Solid fagkompetanse
 • Fleksible avtaler
 • Skreddersydde løsninger
 • Stor maskinpark med mulighet for manuell snømåking
 • Konkurransedyktige priser

Brøyting og Strøing

Her noe av det vi tilbyr av brøytetjenester.

 • Brøyting og snørydding

 • Strøing og salting

 • Bortkjøring av snø

 • Åpning av tette veisluk

 • Manuell snømåking

 • Fjerning av istapper

 • Fjerning av snø på tak

Hvorfor velge oss?

 • Vi har solid fagkompetanse

 • Vi leverer til rett tid

 • Vi kan levere alle tjenester

 • Vi har gode referanser

 • Vi leverer til rett pris

 • Stor fleksibilitet

 • Vi håndterer faste avtaler og enkeltoppdrag

Er du interessert? Ta kontakt

Send forespørsel Se kontaktinformasjon